शासकीय योजना आणि धोरणे

शासकीय योजना अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनेक रोजगार /स्वयंरोजगारासाठी सहाय्यक असलेल्या योजना आणि इतर धोरणांविषयी माहिती लवकरच तुमच्या पर्यंत घेऊन येत आहोत .त्यासाठी आपली अचूक माहिती इथे नोंदवा !